Etik Çalışma Kuralları, OYAK Çimento’nun ortak değerlerini de kapsayan şirketin temel davranış ilkelerini kapsamaktadır.

Şirket personeli, görevlerini yerine getirirken "İş Etiği İlkelerine" ve "OYAK Çimento Ortak Değerlerine" uymak zorundadır. İş prosedürleri, standartlar, kanun ve düzenlemeler tüm tutum ve davranışlarımızla ilgili yön gösterici olamayabileceği bilinciyle, şirket değerlerimiz üzerine kurulmuş olan iş etiği ilkelerimiz bulunmaktadır.

Etik Kurallar kitapçığımıza buradan ulaşabilirsiniz.

www.oyaketik.com